Kognitiv sexterapi, KBT hos sexolog

Vid terapi för sexuella bekymmer lämpar sig den kognitiva ACT-metoden väl, Acceptance and Commitment Therapy.

Bekymret och dess eventuella orsaker presenteras och därefter inriktar vi oss på att identifiera automatiska tankar och strategier som inte är funktionella.

Situationer som du inte anser dig klara att hantera analyseras och vi hittar tillsammans förslag på nya sätt att tänka och nya sätt att förhålla dig till dina känslor och val av beteenden.

Du förväntas vara aktiv mellan sessionerna. Var beredd på hemuppgifter. De kan vara att tänka efter hur man tänker i vissa situationer eller att prova ett nytt sätt att agera på.

Ofta övergår sexterapin i en vanlig terapi där vi fortsätter att återkoppla till sexualiteten.

Vi ser det sexuella problemet som ett symtom på att något inte är bra i livet och alla som kommer till oss är helt vanliga människor precis som vem som helst.

Det vanligaste problemet hos både kvinnor och män är brist på sexlust.  Saknar man sexlust, vilket är en känsla, kan man inte bara ändra sin handling utan att ändra sin tanke och hitta ett sätt att hantera andra mer ovälkomna känslor som kan komma i samband med sex. En vanlig orsak till minskad sexlust är stress, man hinner helt enkelt inte tänka på sex så mycket att känslorna kommer som en följd av tankarna och leder till att man bestämmer sig för en sexuell handling. En förutsättning för att ha sexlust är att man vill ha sexlust. Vill man det och är motiverad att ändra sina tankar så kan vi arbeta mycket effektivt mot att få tillbaka sexlusten.

Många sexuella problem kan ha en fysiologisk orsak och därför är det bra om du kollar upp det hos en läkare, gynekolog eller urolog.

ACT använder vi oss av i alla våra terapier och om du vill läsa på om det finns mer info här:

http://hittaterapi.se/artiklar/act/

•••

Ni kan självklart komma till oss för parterapi utan sexuella problem. Jag är en helt vanlig legitimerad Psykoterapeut med KBT-inriktning och jag har 3 års vidareutbildning i Sexologi.