Bra KBT-Terapeuter som jag känner till efter att ha haft handledning ihop:

 

 

Maria Granberg  maria.granberg@betea.se
Tel: 073 600 500 8   www.betea.se  (Maria är även bra på sexologi)

Carina Diamant tel.nr 0768566315 ( Carina är även bra på sexologi)

http://www.vallentingruppen.se/carinad.html

Mona Andersson Eng 

www.engterapi.se