Föreläsningar i Sexologi

Vi föreläser på sexologmottagningar och utbildningar i psykoterapi Steg 1 och Steg 2.

Vi sätter ihop föreläsningen efter era behov och utgår från anknytningsteori och sexualitet som en förklaringsmodell eller scaret på varför jag har ett sexuellt problem och psykoterapeutiska metoder att lösa upp sexuella problem.

Priset för föreläsningar är 4000kr/120 minuter + moms för grupper upp till 10 personer och 6000kr/120 minuter + moms för grupper upp till 20 personer plus reseersättning 700kr/60 minuter + moms.

Om ni vill utöka föreläsningstiden eller lägga till diskussionstid be om ett kostnadsförslag.