Anknytningsmönster och sexualitet

De mönster vi anknyter till nära personer med är inlärda mönster sedan tidiga relationer med föräldrarna. Barn vill ha kärlek, uppmärksamhet och omtanke av föräldrarna och anpassar sig för att få så mycket som möjligt av det. Om det lönar sig att trycka ner känslor som rädsla och aggressivitet så att barnet får mer positiv bekräftelse om det lägger band på känslor så gör barnet det. Om det istället ger mer uppmärksamhet ju mer barnet bråkar , skriker och uttrycker känslor så lär det sig att det är bästa sättet att relatera för att få så mycket som möjligt ut av relationer.

Anknytningsmönstret aktiveras i nära relationer som vuxen. Många är trygga i sin anknytning men väldigt många är otrygga. 

En otrygg-undvikande anknytning kan visa sig i vuxna, nära relationer i former av  erektionssvikt, låg sexlust, vaginism, fördröjd utlösning/orgasm, otrohet, porrmissbruk  eller oförmåga att ta sexuella initiativ. Alla dessa symtom är följden av att man undviker närhet och därmed undviker sex. En otrygg-undvikande person vågar ofta inte uttrycka sina känslor. Aggressivitet, rädsla eller sexlust dämpas vilket är ett undvikande och kan uppfattas som avvisande av partnern. Istället använder otrygga-undvikande personer sig mycket av sina tankar, tankeläser andra, analyserar och vrider och vänder på saker i sitt eget huvud utan att kommunicera.

En otrygg-ambivalent anknytning präglas av ett ständigt bekräftelsesökande sexuellt som visar sig t ex i stark sexlust, porrmissbruk, sexuell prestationsångest och för tidig utlösning. Prestationskraven kan dra ner sexlusten så även en ambivalent person drabbas av sexuell olust eller erektionssvikt.  Personer med ambivalent anknytningsmönster vill ha hela sin partner mycket av tiden och tar det hårt om partnern avvisar. Då avvisar han/hon tillbaka rejält, kanske skriker fula ord eller vill avsluta relationen. Otrygga-ambivalenta personer lever ut sina känslor, aggressivitet, rädsla och sexlust flödar fritt, ibland utan att tänka efter före.

I terapin arbetar vi med att synliggöra dina anknytningsmönster så det går att förstå beteendet i nutid. Du får nya verktyg att hitta ett samarbete mellan tanke, känsla och handling.

 

AAI, Adult Attachment Interview

Jag har gått min anknytningsutbildning hos Patricia Crittenden och Andrea Landini i Reggio Emilia i Italien. utbildningen heter AAI, Adult Attachment Interview och där lär de ut hur man kan göra en anknytningsintervju och hur den sedan kodas genom att analysera HUR vi pratar om barndomen och de nära relationerna. AAI är ett säkert sätt att ta reda på sitt anknytningsmönster men det är tyvärr väldigt tidskrävande. Intervjun tar 1,5-2,5 timmar och kodningen tar ca 10 timmar att göra.