Parterapi eller enskild terapi? – Vad är bäst för mig eller oss?

 

 

Parterapi hos sexolog

De flesta av oss strävar efter att få en kärleksrelation att fungera.

I nära relationer är vi som mest sårbara och det är då det är av största vikt att våga visa sitt innersta så intimiteten ökar.

När den ena har ett sexuellt problem har båda ett sexuellt problem. Den andre blir påverkad och den förste blir påverkad av att ha påverkat den andre.

Därför kan det vara viktigt för relationen att reda ut missförstånd, gissningar, tankeläsningar och metakommunikation så att närheten till varandra ökar.

Jag tycker det är bra att börja med parterapi, ibland fortsätter vi bara med den ena eller att vi träffas alla tre vissa gånger.

Enskild terapi

hos sexolog

Fördelar med att gå i egna samtal är att då slipper du ta hänsyn till din partner och vad du vågar säga med henne/honom närvarande. I sexuella frågor kan det vara för svårt att prata med partnern i rummet och för att komma igång att kommunicera kan det hjälpa att komma ensam.

Å andra sidan missar vi den relationella aspekten av ditt liv och den hjälp vi hade kunnat få av att höra hur din partner upplever det.